O projektu

Nestereo cvičení byla původně drobná cvičení na zlepšování vnímavosti a všímavosti, která jsem vymyslela pro účastníky svých kurzů tvůrčího psaní a copywritingu. Cvičení jim měla pomoct vypnout autopilota. Pak se totiž stahují všechny ty informace, podněty a postřehy z vnějšího světa o trochu lépe. A lépe se pak tvoří.

Během posledních 10 let jsem cvičení rozšířila i na další praktické dovednosti, které jdou využít v tvůrčím procesu. Dnes nestereo procvičuje a zlepšuje selektivní pozornost, rozšiřuje komfortní zónu, zlepšuje divergentní myšlení, prohlubuje prožívání, narušuje stereotypní chování a uvažování a – jednoduše řečeno – vpouští do každodenního života více hravosti a kreativity.

Kreativita není něco, co buď máte, nebo nemáte. Kreativita je pouze schopnost vidět propojení ve věcech, ve kterých ho ostatní nevidí. A stejně jako každá jiná dovednost jde rozvíjet, trénovat a zlepšovat. Třeba tím, že cvičíte mozek, aby přemýšlel out-of-the-box, hledal nové možnosti a spojení nebo dostával nečekaná omezení.

Těším se na zprávy, jak vám to jde, třeba pod #nestereo.

Michelle